פואטרי סלאם - גילי אלוני "ביום שבכית פדריקה"

by: PoetrySlam Israel

גילי אלוני מבצעת את "ביום שבכית פדריקה" (כל הזכויות שמורות)

תל אביב, ספטמבר 2016

האתר שלנו: http://www.poetryslam.org.il

עמוד הפייסבוק שלנו: https://www.facebook.com/PoetrySlamIsrael

צילום: אסי כהן