פואטרי סלאם - גילי אלוני "בין חיפה לתל אביב"

by: PoetrySlam Israel

גילי אלוני מבצעת את "בין חיפה לתל אביב" (כל הזכויות שמורות)

חיפה, מרץ 2017

האתר שלנו: http://www.poetryslam.org.il

עמוד הפייסבוק שלנו: https://www.facebook.com/PoetrySlamIsrael

צילום ועריכה: רותם פלדנר